nCorporation


1. Algemene voorwaarden

1.1 nCorporation doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties ter attentie van de juistheid van de verstrekte informatie.

1.2 nCorporation garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

1.3 Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typfouten, vergissingen en marktontwikkelingen.

1.4 Deze website kan links bevatten naar websites buiten de website van nCorporation. nCorporation is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

1.5 Door nCorporation per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. nCorporation staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

1.6 nCorporation mogen deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Bezoekers en/of gebruikers wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op de website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien bezoekers en/of gebruikers ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de website, wordt hij of zij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

1.7 Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoogte van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

2. Copyright

2.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan nCorporation. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van nCorporation zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiƫren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

2.2 Nino Schrijver is de auteursrechthebbende van de website van nCorporation. De bezoeker mag geen wijzigingen aanbrengen aan het ontwerp of het ontwerp overnemen zonder schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2.3 Onder het ontwerp, beschreven in Lid 2.2, wordt verstaan:

2.4 Onder het ontwerp, beschreven in Lid 2.2, wordt niet verstaan:

3. Credits

Algemene voorwaarden voor het afnemen van een website


3. Algemene voorwaarden

3.1 Alle genoemde punten van de Algemene voorwaarden van nCorporation, beschreven in Lid 1.1 tot en met 1.7, zijn ook van kracht binnen de websites die gemaakt zijn door Nino Schrijver, te herkennen aan het nCorporation logo en/of tekst in de footer en/of disclaimer.

3.2 Na het afnemen van de website zullen er hosting en domeinkosten in rekening worden gebracht, indien deze voorgeschoten zijn. Deze zullen binnen een maand na de lancering van de website voldaan moeten worden.

3.3 Gebruikte programma's en/of licenties zullen in rekening worden gebracht bij de eigenaar en/of opdrachtgever van de desbetreffende website, indien deze voorgeschoten of bij een testversie zijn. Deze zullen binnen een maand na de lancering van de website voldaan moeten worden.

3.4 Mocht de klant de voorgeschoten kosten, beschreven in lid 3.2 en 3.3, van het programma, licentie, domeinnaam en/of hosting niet kunnen betalen, dan kan er een betaalregeling worden aangevraagd. Deze betaalregeling moet aangevraagd worden binnen een maand na lancering van de website.

3.5 Wilt de klant niet betalen of kan de klant niet betalen en de klant heeft geen betaalregeling aangevraagd, dan kan de website onherroepelijk offline worden gehaald. De klant dient zelf contact met ons op te nemen. Mocht de klant geen contact met ons willen op nemen of heeft de klant aangegeven niet te willen betalen, dan zal de voorgeschoten domeinnaam en/of hostingkosten worden doorverkocht. De website zal van de hostingserver worden verwijderd.